השקעות ונכסים מניבים

החברה היינה בעלת חוסן כלכלי המאפשר לה לעסוק בהשקעות ופיתוח מיזמים בתחומים שונים וכן בנכסים מניבים

פרויקט דיור להשכרה עבור סטודנטים בעמק יזרעאל

רכישה והשבחה של שמונה מבנים יבילים עשויים בטון

השקעה ופיתוח בתחום התקשורת פרויקט " Advanced Communications "

חברתנו עוסקת בתחום הסחורות כגון סוכר, מלט, ברזל, זהב וכו

השקעות ונכסים מניבים

החברה היינה בעלת חוסן כלכלי המאפשר לה לעסוק בהשקעות ופיתוח מיזמים בתחומים שונים וכן בנכסים מניבים

פרויקט דיור להשכרה עבור סטודנטים בעמק יזרעאל

רכישה והשבחה של שמונה מבנים יבילים עשויים בטון

השקעה ופיתוח בתחום התקשורת פרויקט " Advanced Communications "

חברתנו עוסקת בתחום הסחורות כגון סוכר, מלט, ברזל, זהב וכו

צור קשר

נגישות